Regulamin konkursu Koneko Sushi

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Koneko Sushi „darmowy zestaw o wartości 159 zł” zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez oficjalny fanpage Koneko Sushi Kraków (Facebook), Koneko Sushi Prądnik (Facebook), Koneko Sushi Krk (Instagram).
 3. Organizatorem Konkursu jest Koneko Sushi, właściciel jdg. Krzysztof Wawrzyniak-Zavoloka, ul. Blich 5/lu 3, Koneko Sushi Prądnik ul. Henryka Pachońskiego 8c, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy wykonają następujące czynności:
  1. Polubią fanpage Koneko Sushi/Koneko Sushi Prądnik.
  2. Polubią post konkursowy.
  3. Oznaczą w komentarzu trzy osoby.
 6. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 7. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie w dniach od 13.05.2024 r. do 31.05.2024 r. Komentarze dodane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krzysztofa Wawrzyniaka-Zavolokę na fanpage Koneko Sushi moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Koneko Sushi/Koneko Sushi Prądnik lub Koneko Sushi Krk na Instagramie. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Krzysztof Wawrzyniak-Zavoloka. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook oraz Instagramie: https://www.facebook.com/share/9HLwWKYDX7Ei3g1u/?mibextid=LQQJ4d, https://www.facebook.com/konekosushikrk, https://www.instagram.com/koneko_sushi_krk?igsh=MWNmaGhod3JsZWhrMg== w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
 9. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 osoba w postaci Vouchera na jeden zestaw sushi „Sakana”. Nagroda będzie do odbioru osobistego w restauracji Koneko Sushi, Koneko Sushi Prądnik.
 10. Organizator wybierze jedną osobę, która zdobędzie wygraną, a wyniki opublikuje w poście i relacji na Facebooku oraz Instagramie Koneko Sushi. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 11. W celu odebrania nagrody uczestnik musi się po nią zgłosić do Koneko Sushi przy ul. Blich 5 lub Pachońskiego 8c.
 12. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

§2 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: a. Podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenia konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia. b. Udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku. c. Zablokowania konta użytkownika na Facebooku. d. Udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia. e. Używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora. f. Posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami. g. Naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zaistniało.

Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu kodeksu skarbowego.

Koszyk0
Nie ma produktów
0
Scroll to Top